Monday, March 26, 2012

La Tahzan 160-1: Ijmak Mereka atas Tiga Hal , أجمعُوا على ثلاثةٍ

طالعتُ الكتب التي تعتني بمسألةِ القلقِ والاضطرابِ ، سواءٌ كانتْ لسلفِنا من محدِّثين وأدباء ومربِّين ومؤرِّخين أو لغيرِهمْ مع النشراتِ والكتبِ الشرقيةِ والغربيةِ والمترجمةِ ، والدورياتِ والمجلاَّتِ ، فوجدتُ الجميع مجمعين على ثلاثةِ أسسِ لمنْ أراد الشفاء والعافية وانشراح الصدرِ ، وهي
Terjemahan super ringkas:
Setelah aku (syaikh al-Qarni) membuat kajian terperinci seputar punca masalah (punca) kegelisahan dan kegoncangan jiwa baik dari karya-karya salafus soleh merangkumi muhaddis, sasterawan, pendidik juga bahan-bahan literatur dari Barat dan Barat. Kesemuanya ijmak (sepakat) pada tiga perkara asas yang akan membawa kebahagiaan dan menolak kesedihan, yakni:
الأولُ : الاتصالُ باللهِ عزَّ وجلَّ ، وعبوديتُه ، وطاعتُه واللجوءُ إليه ، وهي مسألةُ الإيمانِ الكبرى
terj: Yang pertama: Sentiasa menjalin hubungan dengan Allah AWJ, melaksanakan ubudiyah, taat dan pasrah kepada-Nya. Ini masalah Keimanan yang paling besar. Sebagaimana firman-Nya:
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

AQS Maryam, 19:65 [maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya]

Nota:
sudahkah anda memperbaharui pelajaran tauhid anda yang dipelajari sejak zaman tadika dan spm? apakah anda sudah khatam mana-mana kitab tauhid? pernah anda membaca kitab tauhid spt  akidah wasathiyah, akidah Tohawiyah atau apakah anda tahu perbezaan akidah salaf vs akidah khalaf? Kemdian, sejauh mana anda melaksanakan ubudiah, ketaatan dan pasrah kepada Allah sejajar dengan ilmu tauhid yang sahih. Iman yang sahih akan melahirkan ubudiyah yang betul pula.

No comments: