Friday, March 30, 2012

Hadith Dha'if seputar Seks 10

Hadith no. 14: Allah kagum dengan adegan ranjang
Takhrij:
إن الله ليعجب من مداعبة الرجل زوجته ويكتب لهما بذلك أجرا ويجعل لهما بذلك رزقا حلالا (ابن لال فى مكارم الأخلاق عن أبى هريرة)
terj
"Sesungguhnya Allah merasa takjub (kagum) kepada cumbuan  seorang lelaki kepada isterinya, kerana itu ditulis pahala atasnya dan ditetapkan rezki halal bagi keduanya."
Takhrij:
أخرجه أيضا : الديلمى (1/160 ، رقم 591) من طريق ابن لال كما فى الضغيفة للشيخ الألبانى (7/104 ، رقم 3104) ، وابن عدى (7/247 ، ترجمة 2147 يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة) وقال : الضعف على أحاديثه بين
 terj:
HR Ibn Laal dalam Makaarimul Akhlak dari Abu Hurayrah. Dikeluarkan juga oleh al-Dailami, didha`ifkan oleh syaikh Albani dalam silsilah al-Dha`ifah (dgn istilah hadis mungkar) dan Ibn `Adi.
Ibn Laal ialah:
الشيخ الإمام الفقيه , المحدِّث، أبو بكر , أحمد بن علي بن أحمد بن محـمد بن الفرج بن لال , الهمذاني الشافعي .
syaikh Imam al-faqih, al-muhaddis, Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin al-Farraj bin Laal al-Hamazaani al-Syafi`iy, w. 398H
Nota: bukan bermaksud cumbuan itu tidak penting tapi ia tiada kaitan dengan kagumnya Allah.

No comments: