Tuesday, March 13, 2012

Hadith Dha'if seputar Seks 5

Hadith no 7: Nabi saw dikatakan banyak berjima`
Takhrij:
فضلت على الناس بأربع : بالسخاء ، و الشجاعة ، و كثرة الجماع ، و شدة البطش
Terj: Dari jalur Anas: Nabi saw bersabda, "Aku diberi kelebihan ke atas manusia dengan empat macam: lapang dada, keberanian, banyaknya seks dan kekuatan yg hebat."
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/49 ، رقم 6816) ، قال الهيثمى (8/269) : رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده رجاله موثقون . والإسماعيلى (2/621) ، والخطيب (8/69) ، وابن عساكر (4/22) . وأخرجه أيضًا : الديلمى (3/124 ، رقم 4335) ، وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية (1/175 ، رقم 268) وقال : هذا لا يصح
terj
HR at-Tobrani dalam al-Awsath, al-Haithami dalam Majma` (no 14008), dalam sanadnya rijal2 yang boleh dipercayai, al-Isma`ili, Ibn Asaakir, ad-Dailami dan Ibn Jauzi yg mengatakan ia tidak sah (palsu).
Tahqiq al-Albani: hadis batil
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 1597
خلاصة الدرجة: باطل
================================= 
Hadis No 08: Jima' terbaik di Malam hari
Takhrij:
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى
(zuffu `araa'isakum lailan, wa ath`imuu Dhuha)
Terj:

"Lakukan hubungan seks di malam hari dan adakan jamuan kenduri kawin pada waktu dhuha."  Dikeluarkan dalam kitab sufi, Qurratun Uyun bi Syarh Nazham Ibn Yamun, terjemahan pustaka e-sastra Ent, KL, ms 47.

Ia sebenarnya berasal dari sumber syiah: atsar yang disandarkan kepada Imam Jaafar Sadiq, Abu Abdillah.
al-Kaafi, jilid 5:366 oleh al-Kulaini
al-Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi Bab 100, ms 268
Palsu. Jima' boleh dilakukan siang atau malam mengikut citarasa masing-masing.

No comments: