Saturday, April 7, 2012

La Tahzan 163-2: OKU boleh menjadi Hebat, مُرَكَّبُ النقْصِ قد يكونُ مُرَكَّبَ كمالٍ

Kehebatan ulama salaf dan khalaf walaupun mereka mereka asalnya kurang upaya:
وكثيرٌ منْ أذكياءِ العالمِ وبحورِ الشريعةِ أصابهُم العمى ، كابن عباسٍ ، وقتادة ، وابنِ أمِّ مكتوم ، والأعمشِ ، ويزيدِ بنِ هارون

terj: Ramai cendikiawan yang luas ilmunya bak lautan adalah OKU, antaranya kebutaan, antaranya: Ibn Abbas (sepupu Nabi saw, w.68H, Taif, KSA), Qatadah (w.117H, Basrah, buta sejak lahir), Ibn Ummi Maktum (w.15H, buta sejak lahir ), al-A`masy (w. 148H, Kufah ) dan Yazid bin Harun (al-Sulami, w.117H)
OKU dari kalangan mutaakhirin:
ومن العلماء المتأخرين : الشيخُ محمدُ بنُ إبراهيم آل الشيخ ، والشيخُ عبدُاللهِ بنُ حميد ، والشيخُ عبدُالعزيزِ بنُ بازٍ . وقرأتُ عن أذكياء ومخترعين وعباقرةٍ عَرَبٍ كان بهمْ عاهاتٌ ، فهذا أعمى ، وذاك أصمُّ وآخرُ أعوجُ ، وثانٍ مُقْعدٌ ، ومع ذلك أثَّروا في التاريخ ، وأثَّروا في حياةِ البشريةِ بالعلومِ والاختراعاتِ والكشوفِ

terj: Manakala dari kalangan ulama mutaakhirin pula, antaranya syaikh Muhammad bin Ibrahim alu Syaikh (mantan mufti Besar KSA, w.1968), Syaikh Abdullah bin Humaid (ahli majlis syura ulama besar KSA), syaikh Abdul Aziz bin Baaz (w.1999, dan mantan Mufti Besar KSA). Hasil pembacaan saya terhadap biogarafi tokoh-tokoh cendikiawan dan Ilmuan arab mendapati ramai juga yang tergolong dalam OKU. Namun sifat kekurangan itu tidak melemahkan semangat mereka. mereka mengukir sejarah dan memberi sumbangan yang bukan  sedikit kepada kehidupan manusia.

No comments: