Sunday, April 8, 2012

Hadis-hadis Dha'if seputar Seks 13 (21SX)

Hadith no 19: Anjuran Bercumbuan sebelum Jimak

Matan:
لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول , قيل : وما الرسول يا رسول الله ؟ قال : القبلة والكلام .
 Terjemahnya: Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mendatangi isterinya laksana haiwan jantan menggauli haiwan betinanya tetapi utuslah dulu “utusan”. Sahabat lantas bertanya, “apakah itu utusan, Ya RasuluLlah?”  Nabi menjawab,” kucupan dan kata-kata mesra.” (Ditemui dalam Ihya’ Ulumiddin karya Abu Hamid al-Ghazali)
Tahqiq: dari perawi Anas bin Maalik ra.
الراوي: +%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A3%D9%86%D8%B3+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83 أنس بن مالك المحدث: العراقي - المصدر: تخريج الإحياء - الصفحة أو الرقم: 2/65
خلاصة حكم المحدث: منكر
Terjemahnya: dinilai hadis mungkar oleh al-hafiz al-Iraqi yang menyemak kitab Ihya’ Ulumiddin (jilid 2, ms 65, no 1511) (Ruj: dorar software)
Komentar: Walaupun hadisnya mungkar, tapi maksudnya adalah baik untuk diamalkan. Cuma sanya, tidak boleh disandarkan kepada yang mulia Junjungan kita saw. 
 
Hadis seterusnya:
حديث " ثلاث من العجز في الرجل : أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه ، والثاني : أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته ، والثالث : أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ، ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه "
رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو بعض الحديث الذي قبله

Terjemahnya: “ Tiga hal yang menunjukkan kelemahan lelaki: pertemuan antara dua lelaki, namun mereka berpisah tanpa mengetahui nama dan nasabnya (keturunan), kedua: seorang lelaki yang ingin dimuliakan oleh saudaranya, namun dia menolaknya, yang ketiga: seorang lelaki yang mendatangi (menyetubuhi) isterinya atau sahayanya tanpa kata-kata lunak,  cumbuan, membaringkan dia dan menyelesaikan hajatnya sebelum isterinya sampai kepada hajatnya (klimaks).”  (al-Hafiz al-Iraqi, Takhrij Ihya’ Ulumiddian, no 1512)
Komentar al-Iraqi, hadis mungkar kerana masih sambungan dari hadis di atas, no 1511.
Nota: Akan tetapi ia membawa maksud yang baik, jangan saja dikaitkan dengan sabda Nabi saw, anggaplah ia kata-kata hikmah atau petua kehidupan yang baik.

No comments: