Wednesday, December 21, 2011

Ta`liq atas Syamil al-Qur'an the Miracle

Ta'liq (komentar dan penambahbaikan) atas edisi Syamil AQ the Miracle, PT Sygma, Ina
(sambungan dari laman web jiran sebelah)

Surah al-Baqarah
Asbab Nuzul ayat 204 (ms 62)
---------------------------------------------------------

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
AQT 2:204 [Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras]

وأخرج ابن جرير عن السدي قال نزلت في الأخنس بن شريق أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الإسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر
terj:
Dikeluarkan oleh Ibn Jarir Tobari dari jalur as-Suddi, katanya, ayat ini turun berkenaan al-Akhnas bin Syariq atau Syuraiq yang datang mengunjungi Nabi saw, menzahirkan keIslamannya hingga menakjubkan baginda saw. Sebaik sahaja dia beredar, dia melewati kebun orang Islam dan penternakan keldai (milik orang Islam), lalu dia membakar kebun tsb dan membunuh keldai-keldainya. Kemudian turunlah ayat ini.

Tahqiq: Ia dinilai dha`if kerana ia mursal as-Suddi (tabi`in, w.127, ahli Kufah, murid Ibn Abbas ra). (Abd Razzaq al-Mehdi, tahqiq Lubab an-Nuqul lil Syuyuthi, 38)  *mursal=sanadnya terputus dari tabi`in kpd Nabi saw

No comments: