Friday, July 27, 2012

Ta`liq atas Syamil al-Qur'an the Miracle (21) `ali Imran

Surah `Ali Imraan
AsbabunNuzul ayat 26 (ms 104)
---------------------------------------------
Takhrij ayat:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

3:26 [Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu]
Dari Lubab al-Syuyuti:
قوله تعالى قل أللهم مالك الملك الآية أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته فأنزل الله قل اللهم مالك الملك الآية
terj: Ayat ini (3:26), dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari Qatadah katanya bahawa Nabi saw pernah memohon dua kerajaan besar: Rom dan Farsi agar menjadi umatnya. Lalu turunlah ayat ini (menyatakan kuasa milik Allah)
Tahqiq:
Syaikh Abd Razzaq al-Mahdi, muhaqqiq Lubab (Daar al-Kitab al-Arabi), kata ia mursal kpd Qatadah (*mursal=periwayatan hanya bersambung kepada Tabi'in sahaja, tidak kpd Nabi atau sahabat)
Dihukumkan dha`if.
 al-Qur'an syamil the miracle reference


 

No comments: