Thursday, January 3, 2013

La Tahzan 183-3/akhir: Faktur2 Ketenangan Jiwa, أُسُسٌ للرّاحةِ

20 Tips menghindari Kegelisahan - Dr Hassan Syamsi Baasya
ومنْ شِيم المؤمنِ عدمُ الاكتراثِ بالنقْدِ الجائر الظالمِ ، فلمْ يَسْلَمْ من السَّبِّ والشَّتْمِ حتى ربُّ العالمين ، الذي هو الكاملُ الجليلُ الجميلُ ، تقدَّستْ أسماؤُه
terj:
6. Pedulikan cacian manusia
Termasuk akhlak sorang mukmin ialah tidak mempedulikan celaan yang tidak berasaskan kebenaran dan menyakitkan. Ini kerana si muslim tidak akan terlepas dari cacian dan makian termasuklah Allah sendiri sekalipun, Tuhan semesta alam,  Dzat yg Maha Sempurna, Maha Mulia, Maha Indah, dan Maha suci akan nama-nama-Nya, tidak terlepas dari celaan makhluk-Nya.
Nota: Contohnya, percubaan sebahagian umat Kristian di nusantara yang menukar nama God dalam Bible kepada "Allah" dalam Injil Edisi Melayu. Ini jelas perbuatan mencela Allah, kerana Allah dalam versi Bible mencela Allah dengan sifat yg tidak sempurna, memiliki anak lelaki dan keletihan dalam mencipta langit dan bumi.
*Notis:al-Qarni tidak menyambung sampai 20 tips, cuma menamatkan pada no 6 sahaja, kemungkinan dia akan mengulanginya di dalam bab-bab yang akan datang.
Sebuah syair Arab:

فعلام تَحْرِقُ أدمُعاً قد وُضِّئتْ   ويظلُّ يُقْلِقُ قلْبَك الإرهابُ

وكِّلْ بها ربّاً جليلاً كلَّما    نام الخلِيُّ تَفَتَّحتْ أبوابُ

terj:
Kenapa kau bakar air mata yang telah pun mengering?
Yang membikin kecemasan selalu mengintai kalbu;
Serahkan semua itu kepada Rabb yang Maha Mulia,
Bila hati sudah tenang, terbukalah pintu-pintu (jalan keluar)

No comments: