Tuesday, March 4, 2014

La Tahzan 190-3: Awas akan Empat Perkara [إياك وأربعاً ]


الثالثةُ : الحقدُ على الناسِ ، وحُبُّ الانتقامِ منهمْ ، وحَسَدُهم على ما آتاهُمُ اللهُ منْ فضلِه
terj: 
Awas akan 4 perkara yang jika dilakukan akan menyebankan kesempitan hidup: Yang ke tiga ialah Dengki (al-Haqd) kepada manusia, suka membalas dendam, dan irihati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sesorang. Firman Allah SWT
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ
AQS an-Nisaa', 4:54 [apakah mereka irihati kepada orang yang diberi kurniaan Allah?]
Tafsir: Kata Ibn Abbas, yang dimaksudkan oieh dengkinya bangsa Arab sendiri kepada kerasulan nabi Muhammad saw, bukan orang lain pun (Tafsir Ibn Katsier)
قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: لا رَاحَةَ لِحَسُودٍ

terj: "Berkata al-Ahnaf bin Qis: "Tidak ada ketenangan kpd si pedengki" HR al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman, no. 6123, Tahqiq:hadith Maqtu' (sejenis hadith dhaif, sampai kpd Tabi'ien sahaja).

No comments: