Tuesday, March 18, 2014

La Tahzan 190-4/Akhir: Awas akan Empat Perkara [إياك وأربعاً ]


الرابعةُ : الإعراضُ عنْ ذكرِ اللهِ
Empat Perkara yg membuat anda sengsara, N0 4: Berpaling dari Peringatan Allah SWT
Firman Allah SWT:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً
Terj: AQS Thaahaa, 20: 124 [Maka sesiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit]
Tafsir Ibn Katsier: Maksud berpaling dari peringatan Allah ialah menentang perintah Allah, menetang sunnah dan mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi saw. Maksud penghidupan yang sempit ialah sempit di dunia dan tiada ketenangan hidup walaupun secara zahir nampak lepas bebas. Kata Ibn Abbas, hidup sengsara, kata ad-Dahhak, perbuatan jahat dan rezki yang buruk, dan kata Abu Hurayrah, maksudnya siksa kubur.

No comments: